Kresby pre deti z Acehu

Jedným z najúspešnejších medzinárodných projektov našej organizácie je program Kids to Kids„Deti deťom“. Do programu Kids to Kids sme sa zapojili v oblasti Aceh v Indonézii, ktoré stratili svojich rodičov v katastrofe spôsobenej tsunami. Do projektu pod názvom Drawings of Hope – „Kresby nádeje“ sa pod koordináciou slovenskej pobočky zapojili aj deti zo slovenských škôl. Z 8000 kresieb zaslaných našou organizáciou do Indonézie bolo 1500 kresieb od slovenských a českých detí.
indonezia1

Deti nakreslili pre svojich rovesníkov v Indonézii farebné obrázky s veselým motívom a krátkym pozdravom, vyjadrujúcim priateľstvo a nádej v ich rodnom jazyku alebo v angličtine. K obrázkom tiež pripojili svoju fotografiu, takže deti v Acehu mohli vidieť, že majú na svete kamarátov, ktorí na nich myslia a majú ich radi. Fotografie indonézskych detí, ktoré obrázky obdržali, sa dostali naspäť na Slovensko, takže i naše deti si mohli uvedomiť, že nešťastie i radosť detí vo vzdialenej krajine sa ich týka, a že pre nich môžu niečo konkrétne urobiť.

indonezia2

Projekt vznikol na podnet manželky indonézskeho prezidenta, ktorá vyzvala medzinárodné spoločenstvo na podporu postihnutých detí formou listov a kresieb od ich rovesníkov.