Zo života - príbehy, postrehy, zážitky

Skôr, ako začneš hovoriť o pravde druhým, uisti sa, že poznáš pravdu.

stromova cesta

Na tomto mieste sa môžte stretnúť s príbehmi zo života žiakov Sri Chinmoya, ich postrehmi a zážitkami, ktoré získavajú počas svojej životnej púte do svojho vnútra.