Dobré ráno

Od Purabi:

Dnes ráno, keď som sa prechádzala vo vinohradoch, som si uvedomila, že v živote je len málo vecí, ak vôbec nejaká, ktoré majú väčší význam, než láska k Bohu. Napríklad svet – náš pozemský domov – je naozaj krásny. V ľudskom živote je to tak, že ak sa nám páči nejaké umelecké dielo, chceme spoznať jeho tvorcu – stretnúť sa s ním, pozorovať ho a možno ho aj pochváliť... Prinajmenšom, chceme sa o ňom aspoň niečo dozvedieť. Dobrých umelcov si vážime, pretože zachytávajú a prinášajú do nášho života krásu. Ak berieme toto stvorenie – náš pozemský svet – ako umelecké dielo, čím nepochybne je, nevyplýva z toho, že by sme sa mali snažiť spoznať, milovať a vážiť si jeho Tvorcu?

Ako to môžeme urobiť? Modlitba a meditácia nám dávajú schopnosť cítiť Božiu prítomnosť v našom srdci veľmi jasným a osobným spôsobom. Môj učiteľ meditácie Sri Chinmoy často hovorí, že keď sa modlíme, hovoríme k Bohu a Boh nás počúva. Keď meditujeme, Boh k nám hovorí a my Ho počúvame. V mnohých duchovných knihách sa dočítame, že veľmi pokročilí ašpiranti a hľadajúci videli Boha tvárou v tvár. Keď používame myseľ, väčšinou sa obmedzujeme na určitú predstavu alebo očakávanie. Ale ak používame duchovné srdce, vstupujeme do ríše väčších možností – pretože srdce sa dokáže rozšíriť a zjednotiť so všetkým. V srdci sa ľahšie stotožníme s vyššou podstatou všetkého. To nám pomáha cítiť, že sme časťou reality, ktorú nazývame Boh.

Sri Chinmoy raz dostal otázku: „Je vidieť Boha a cítiť Boha to isté?“

Sri Chinmoy: „Nie. Keď vidíte kvet, myslíte si : ,Ó, je taký krásny.´ Ale možno necítite jeho krásu v sebe. Môžete vidieť krásu nejakej veci, ale nemusíte cítiť kvalitu tej veci ako časť seba. A znova, keď niečo cítime, potom to aj vidíme. V pocite je určité vnútorné videnie. Opäť, krásu môžete vidieť. Ale cítiť jej pravú vôňu – to je niečo iné. Vôňa musí do vás vstúpiť a stať sa vašou súčasťou. Vtedy cítite pravú podstatu kvetu.“

Možno je to otázka stotožnenia sa. Keď sa s niečím stotožníme, podstata tej veci vstúpi do nás. A naopak. Veľakrát v živote som mala tento zážitok s hudbou. Keď sa mi určitá hudba páči, pocit stotožnenia je taký mocný, že sa cítim jej súčasťou.Toto mi veľmi pomohlo, keď som začínala meditovať, pretože hudba Sri Chinmoya je veľmi dušeplná. Jeho hudba samotná je meditáciou. Rodí sa z hĺbky srdca, a to je známkou pravého duchovného majstra. Pre tento pocit z jeho hudby som sa chcela dozvedieť viac o jej autorovi. Keď som začala chodiť na kurzy meditácie, používala som nahrávku jeho hry na flautu ako meditačnú pomôcku. A potom som hľadala spôsob, ako sa stretnúť s autorom hudby. Bolo to na jeho koncerte v Bratislave, v novembri roku 1993. Toto stretnutie so Sri Chinmoyom zmenilo smer môjho života.

Ak chceme robiť duchovný pokrok, najmä rýchly duchovný pokrok, láska k Bohu je nesmierne dôležitá. Ak si rozvinieme lásku k niekomu, automaticky sa s ním stotožníme tak mocne, že sa cítime jeho súčasťou. Sri Chinmoy o tom píše:

„Láska je tajný kľúč, ktorý umožní človeku otvoriť dvere k Bohu. Kde je láska, čistá láska, božská láska, tam je aj naplnenie. Kde nie je láska, tam je len bieda, sklamanie a smrť... Čo je to láska? Ak láska znamená niekoho alebo niečo vlastniť, to nie je pravá láska. To nie je čistá láska. Ak láska znamená dávať a stať sa jedným so všetkým, s ľudským aj božským, to je skutočná láska. Pravá láska je úplným zjednotením sa s tým, čo milujeme a s majiteľom lásky. Kto je majiteľom lásky? Boh.“

Často som pozorovala túto lásku u Sri Chinmoya – miluje bezpodmienečne a vidí Boha vo všetkom. Poznám mnohých ašpirujúcich a hľadajúcich, ale jedna osoba v našom meditačnom centre je zvláštna tým, že má nesmiernu lásku k Bohu. Dáva jej radosť, keď môže čo najviac času stráviť meditovaním, modlitbou, spievaním dušeplných piesní a čítaním duchovných kníh. Má tiež svoju prácu a povinnosti v našom centre. Veľa nerozpráva, ale je úžasnou inšpiráciou pre všetkých okolo seba. Patrí k najpokojnejším a najvyrovnanejším ľuďom, ktorých som kedy stretla. Často sa usmieva. To všetko pramení z jej lásky k Bohu, ktorú si rozvinula svojou duchovnou disciplínou. Sri Chinmoy raz povedal, že aj keď len jeden človek skutočne miluje Boha, dokáže inšpirovať mnohých. Vibrácie a pocit vnútornej sústredenosti takej osoby sa šíria ako vlny na pokojnej hladine, keď doň hodíme kameň.