Múdre slová svätcov

Od Padapa:

Vždy, keď stretnem text alebo báseň, ktoré sa ma hlboko dotknú, mám pocit, akoby tie slova nevznikali niekde mimo mňa. Akoby neboli tvorbou vzdialených mudrcov a svätcov, ktorých životy sú môjmu životu vzdialené dobou a priestorom, ale mám pocit, že ich niekto tichým, pokojným hlasom rozpráva mne, vnútri môjho srdca. Jedným z takých textov je i báseň od Sri Chinmoya

Niet konca mojim chybám,
        niet konca klamstvu.
Opustená v temnote a nemilosti,
 som úplne stratená.
Tvoj nekonečný Súcit ma však
 stále miluje,
   zapaľuje plameň ašpirácie
      a chce osvietiť
   moju veky trvajúcu temnotu.