Knižnica Sri Chinmoya

 
kniznica

Svojimi duchovnými knihami sa Sri Chinmoy snaží inšpirovať ľudstvo. Používa mnoho foriem písaného a hovoreného slova, ako sú básne, eseje, prednášky, aforizmy, otázky a odpovede, príbehy a divadelné hry. Tieto rozmanité formy zodpovedajú širokému rozsahu tém, ktorými sa zaoberá: od humorných príbehov z vidieckeho života a hier o živote duchovných osobností až k prednáškam o filozofii jogy a mystickej poézii.

Poézia bola u Sri Chinmoya vždy na prvom mieste, ako prirodzený prostriedok na vyjadrenie mystického zážitku. Jeho básne vyjadrujú široký rozsah duchovných emócií, od pochybností a strachu blúdiaceho pútnika až po blaženosť realizácie osvieteného majstra.

Sri Chinmoy prednášal o duchovnosti na stovkách univerzít po celom svete, vrátane Oxfordu, Cambridge, Sorbonny, Harvardu a Yale.

Prostredníctvom svojich kníh a prednášok sa s nami Sri Chinmoy prostým a jasným jazykom delí o svoj pohľad na podstatu duchovného života a vzťah hľadajúceho k Bohu. Sri Chinmoy odpovedal na tisíce otázok o duchovnosti, ktoré mu položili hľadajúci na ceste k osobnému osvieteniu a premene.