Kvapky múdrosti

Veselá myseľ bola vždy dokonalým sprievodcom zdravého tela.

Buď šťastný. Dostaneš to, čo by si najviac chcel. Budeš tým, čím by si najradšej bol.

Neboj sa, že ochutnáš trpkosť neúspechu. Buď odvážny! Sladkosť úspechu sa onedlho s tebou spriatelí.

Skôr, ako začneš hovoriť o pravde druhým, uisti sa, že poznáš pravdu.

Len cez vnútorný mier môžeme získať pravú vonkajšiu slobodu.

Nauč sa umeniu odpúšťania. Použi ho najprv na sebe. Potom bude ľahké odpustiť iným.

Samotnou podstatou láskavosti je šíriť sa. Ak si láskavý k ostatným, budú dnes láskaví k tebe a zajtra k niekomu inému.

Zmeň svoje želania na mocnú silu vôle.

Čím iným je zlyhanie, ak nie príležitosťou vyzvať svoje vlastné nedokonalosti s radosťou a odhodlaním?

Kamkoľvek ideš, nes si šťastie so sebou.

Dobrý úmysel môže zmeniť veľmi veľa okolností.

Buď šťastný. Zostaň šťastný. Zdokonalenie tvojej podstaty je len otázkou času.

Neobviňuj svet. Zlepši ho. Ako? Zlepšovaním seba v každej chvíli.

Moja veselá myseľ môže pozdvihnúť a dokonca aj zmeniť život ostatných.

Krása a vôňa viery nás môžu viesť k akémukoľvek cieľu.

Hovor a konaj vždy zo svojho šľachetného srdca.

Je iba jediný sen, ktorý bude v tvojom živote vždy dokonalý, a to je sen o sebaprekonávaní.

Keď som slabý, rozmýšľam o schopnostiach iných. Keď som silný, rozmýšľam o svojich ešte neprejavených schopnostiach.

Každý deň sa musím naučiť iba jednu vec: ako byť úprimne šťastný.

Váhavá myseľ a odhodlané srdce sú jeden pre druhého dokonalým cudzincom.

Mier začína tam, kde končí očakávanie.

Ako môžeme získať najväčšiu radosť? Nie vlastnením, ale seba dávaním.

Moje ego rozpráva, moja pokora koná.

Riešenie mysľou je organizovaný spôsob, ako neprísť k žiadnemu záveru.

Čo nepoužívaš sám, nedávaj druhým. Napríklad rady.

Pravda je vo všetkom, ale láska je všetko.

Dokonalé šťastie je nadšenie bez očakávania.

Chvíľa sebadávajúceho života môže premôcť mnohoročný smútok.

Znič svoje zlozvyky tak, že ich opustíš. Posilni svoje dobré zvyky tak, že si ich budeš vážiť.

Snívaj, snívaj, snívaj! Nikdy nebudeš mať čas na zúfalstvo.

Nikdy nebuď závislý na potlesku.

Aby si rozjasnil svoj život, musíš rozšíriť svoje srdce.

Mier je vzácny.

Slúžiť a nikdy sa neunaviť je láska.

Čokoľvek sa oplatí mať, o to sa oplatí aj podeliť.

Každý deň sa musíme snažiť, aby sme boli lepšími obyvateľmi sveta.

Ak chceš byť úspešný v budúcnosti, potom nedovoľ svojej mysli, aby sa zaoberala neúspechmi prítomnosti.

Ak robíš to, čo je správne, nakoniec inšpiruješ aj ostatných, aby robili to, čo je správne.

Pravá pokora znamená dávať radosť druhým.

Žiť v kráse a vôni srdca znamená mladnúť každou sekundou.

Nauč svoju myseľ, aby ťa poslúchala. Nauč svoj život, aby počúval tvoje srdce. Šťastie bude tvojím trvalým vlastníctvom.

Nádej je sladká. Nádej je osvecujúca. Nádej je napĺňajúca. Preto sa nevzdávaj nádeje ani na sklonku svojho života.

Prekážky nás robia dynamickými. Prekážky nás nútia mať oči otvorené. Prekážky nás učia trpezlivosti. Prekážky nám dávajú vieru v seba.

Nevyhýbaj sa zmenám, ale zmeň veci, ktoré to potrebujú.

Vždy, keď sa potkneš, vstaň! Potom sa usmej a kráčaj pomaly, pokojne a neomylne po ceste ašpirácie.

Neobviňuj svet. Nájdi riešenie.

Láska je jediné bohatstvo, ktoré človek nepochybne potrebuje.

Ak stále lietaš na krídlach nádeje a nie na krídlach odhodlania, nebudeš mať úspech na bojisku života.

Tvoja myseľ vie len ako hromadiť sťažnosti. Tvoje srdce vie len ako spievať pieseň jednoty.

To, čoho sa mocne držíš vo svete svojich myšlienok, ťa urobí buď pouličným žobrákom alebo veľkým kráľom.

Dávaj, dávaj a dávaj! Čoskoro si uvedomíš, že sebadávanie nie je taká ťažká vec.

Miluj svoj cieľ! Automaticky budeš robiť pokrok.

Šťastný je ten, kto prekonal sebectvo.

Keď sa pozerám do minulosti, nezískam nič. Keď poznám budúcnosť, získam niečo. Keď žijem v prítomnosti, získam všetko.

Vo chvíli, keď spoznáš, kým v skutočnosti si, všetky tajomstvá sveta budú pre teba otvorenou knihou.

Čo je to radosť? Radosť je vták, ktorého všetci chceme chytiť. Je to ten istý vták, ktorého radi pozorujeme, ako lieta.

Moje ego hovorí. Moja pokora koná.

Aby si rozjasnil svoj život, musíš rozšíriť svoje srdce.

Pravá pokora znamená dávať radosť druhým.