Priateľstvo

 
 
priatelstvox2
	Priateľstvo si musia
pestovať dvaja veľkí
a dobrí priatelia ako Boží
nanajvýš plodný
a božsky žehnajúci dar.
	Priateľstvo je nanajvýš
krásny dar, ktorý Boh
s požehnaniami dáva
Svojim milujúcim
hľadajúcim deťom.
	Priateľstvo je
štedrá vôňa kvetov
v záhrade srdca jednoty
dvoch sebadávajúcich
hľadajúcich duší.
	Priateľstvo je motýlia hra
v  tanci života
dnešných hľadajúcich Pravdy a
zajtrajších milovníkov Boha.
	Priateľstvo je
dokonalý most medzi
hľadajúcimi deťmi Zeme
a milujúcimi rodičmi Neba.
	Most nášho priateľstva
nemôžeme postaviť
s našou vlastnou
schopnosťou.
Most nášho priateľstva
postavil Boh Sám,
aby naplnil
Svoju vlastnú najvyššiu
Potrebu.
	Priateľstvo znamená
záblesk naznačujúci
dokonalosť Neba.
priatelstvox12
	Priateľstvo predstavuje
dvoje úplne otvorených
dverí srdca,
jedny pre druhé,
aby sa tešili z Božieho
Naplnenia  na Zemi.
	Môj pravý priateľ je ten,
čo ma miluje pre to,
čím som vo vnútri,
a nie pre to,
čo mám navonok.
	Priateľ-hľadajúci
je pre mňa
bohatým zdrojom
duchovnej energie.
	Keď pomáham
svojim priateľom,
som šťastný.
Keď slúžim
svojim priateľom,
som spokojný.
	Moje srdce sa
nikdy nezbaví túžby
po priateľstve.
priatelstvox14
	Moji priatelia mi
v tichosti pripomínajú,
že musím robiť tu, na Zemi,
nekonečne dôležitejšie veci,
než sa sťažovať
na svojich nepriateľov.
	Popínavá rastlina,
ktorá spája dvoch priateľov,
je ozdobená kvetmi
vďačného srdca.
	Môj priateľ je trubač
ohlasujúci moje víťazstvo.
	Každý deň
moje srdce plače
po novom priateľovi, ktorý
hľadá Boha,
miluje Boha a
slúži Bohu.
	Moje priateľstvo je
šťastným výsledkom
spontánneho rozhodnutia
môjho srdca prejavovať
Boha.
	Priateľstvo nie je veľkosť
našich myslí.
Priateľstvo je dobrota
našich sŕdc.
	Odpúšťaj svojim priateľom.
Budú ťa milovať
omnoho viac.
priatelstvox6
	To, čo tvoj priateľ
potrebuje od teba najviac,
je sila tvojho milujúceho srdca.
	Pravý priateľ
je zázrak, ktorý stvoril
Boh Sám.
	Vďaka našej vnútornej jednote,
je naše vonkajšie priateľstvo
také krásne a  plodné.
priatelstvo20
	Ja to nazývam
prejav môjho priateľstva,
ale Boh tomu hovorí
rozšírenie Svojho Neba.
	Keď vidím svojho
ašpirujúceho priateľa,
vidím jeho božskosť
okolo celej jeho bytosti.
A ešte niečo,
vidím a jasám,
ako moja vlastná božskosť
vychádza do popredia.
	Priateľstvo dýcha
v posvätnej úcte
na tomto svete.
Preto Boh nemá
v najmenšom úmysle
opustiť tento svet.
	Tento náš svet
je nesmierne krásny,
pretože existuje
sebadávajúce priateľstvo.
priatelstvox5
	Môj priateľ, vieš,
že Boh ti dal tieto dve krásne
tichom zaplavené oči,
aby si ma urobil a uchoval
navždy nebesky šťastným?
	Priateľstvo znamená pozvanie.
Boh žehnajúco a radostne pozýva
Svoje sladké deti, aby sa hrali
vo vnútri Záhrady Jeho
Spokojného Srdca.
	Priateľstvo mysle nevidí
žiaden cieľ.
Priateľstvo srdca vidí
cieľ všade.
	Priateľstvo rozširuje obzor
našich sladkých snov.
	Pravé priateľstvo nemôže byť
krehký a kývajúci sa most.
	Priateľstvo je pôda, na ktorej
šťastie hrdo rastie.
	Nebo s požehnaniami miluje
priateľstvo s mojou dušou.
Zem s náklonnosťou miluje
priateľstvo s mojím srdcom.
Ja s hrdosťou milujem
priateľstvo s mojím životom.
	Mám krásu
priateľstva novosti .
Potrebujem vôňu
priateľstva jednoty.
	Priateľstvo,
v ktorom vlastníme jeden druhého,
sa nakoniec zadusí.
Priateľstvo žijúce v jednote,
sa napĺňa.
	Priateľstvo sa stráca,
keď ho narúša sebeckosť.
	Nepodozrievaj, ak chceš,
aby tvoje priateľstvo
trvalo dlho.
Neočakávaj, ak chceš,
aby tvoje priateľstvo
trvalo nielen čo najdlhšie,
ale aj navždy.
	Ak si chceš udržať
priateľstvo,
potom si dávaj pozor na vulkán
podozrievania.
	Ak si chceš udržať
priateľstvo,
potom si nikdy nestavaj
vežu nadradenosti.
	Ak si chceš udržať
priateľstvo,
potom tvoja myseľ
musí byť pripravená
a tvoje srdce ochotné.
	Len loď pravého priateľstva
dokáže obstáť
v každej búrke.
	Priateľstvo nie je
tajný život,
ale posvätný dych.
	Priateľstvo sa nikdy nesmie
pokúšať uniknúť
pred vzájomnou
zodpovednosťou.
	Priateľstvo nežije
v rozdeľujúcej mysli.
priatelstvox1
	Priateľstvo žije
v znásobujúcom sa srdci.
	Moje priateľstvo s Nebom
závisí na tom, čím som.
	Moje priateľstvo so Zemou
závisí na tom, čo dávam.
	Priateľstvo mi dáva nápoj
nektárovej blaženosti.
	Priateľstvo dokáže upliesť
girlandu radosti okamžite.
	Keď sa priateľstvo a šťastie
spolu  rozprávajú,
nedovoľ pochybnosti,
aby ich vyrušovala.
	Priateľstvo nesmie byť
nikdy pochované
pod váhou nedorozumenia.
	Priateľstvo je horolezcom srdca,
ktorý speje na vrchol
blaženosti.
	Priateľstvo je tajnou
a posvätnou múdrosťou
tisícročí.
	Priateľstvo si musí uvedomiť,
že loď pochybnosti bude vždy
na pokraji potopenia.
	Priateľstvo je záplava
lupienkov radosti z Neba.
	Priateľstvo mysle je
prchavo smrteľné.
	Priateľstvo srdca je
vždy nesmrteľné.
priatelstvox4
	Mať pevné priateľstvo
znamená
kráčať po ceste mieru.
	Priateľstvo je
rovnakou radosťou
dvoch myslí.
	Priateľstvo je
rovnakým naplnením
dvoch sŕdc.
	Priateľstvo trvá,
ak neexistuje žiaden boj
medzi pochybnosťou mysle
a vierou srdca.
	Priateľstvo je triumfálny
úsmev srdca jednoty.
	Ľudský život, trvajúci
niekoľko rokov,
si nemôže dovoliť stratiť
pravé priateľstvo.
	Priateľstvo je začiatok
svetla jednoty a múdrosti.
	Život sú komplikované dvere,
ale priateľstvo má správny kľúč.
	Nestrať priateľstvo.
Kto by chcel trpieť bolesťou,
ktorá ničí srdce?
	Ja to nazývam priateľstvom,
ale Boh tomu hovorí
krásna ruža
v Záhrade Svojho Srdca.