Júl

jul1
Mier mysle
nemožno získať za noc.
Aby sme dosiahli mier mysle,
musíme investovať mnoho rokov ticha
do duchovnosti.