16. JÚL

Pravé šťastie spočíva v odovzdaní seba samého Najvyššiemu v tebe, len tam, neexistuje žiadne iné miesto.

Prečo pracujeme? Pracujeme preto, aby sme uživili samých seba a svojich blízkych. Môžeme pracovať tiež preto, aby sme udržali svoje telo v dokonalej kondícii. Skutočný hľadajúci považuje prácu za pravé požehnanie. Pre neho nie je práca ničím iným ako zasvätenou službou. Skutočný hľadajúci odhalil pravdu, že ak ponúkne výsledky toho, čo rozpráva, koná a myslí, bude schopný dosiahnuť jednotu s Bohom. Pracuje pre Boha. Žije pre Boha. Dosahuje Božskosť pre Boha.

Nezaujímaj sa o to, či ťa Boh ocení. Zaujímaj sa len o to, aby si slúžil Bohu.