Láska

PREDSLOV

LaskaLáska rozširuje naše srdcia. Keď ponúkame lásku inej ľudskej bytosti, svetu alebo Bohu, je to najväčší  dar života. Láska obohacuje každý okamih, každý čin. Pretože sme iba ľudia, túžime byť milovaní.

Avšak ľudská láska je prchavá, svet je neláskavý. Len v Bohu nájdeme Milovaného, ktorého Láska k nám je večná a bezpodmienečná. Sri Chinmoy živo popisuje, ako nás Boh miluje viac, než si vôbec dokážeme predstaviť. Cez jeho pohľad začíname rozumieť pravej podstate božskej Lásky.

Môj Pane Najvyšší,
hoci Ťa moje srdce nepozná,

miluje iba Teba.
Hoci Ťa moja myseľ nedokáže spoznať,
hľadá iba Teba.

Naša láska k Bohu
Môj Pane,
viem, že to, čo Ti ponúkam,

je stále málo, veľmi málo.
Napriek tomu Tvoje Srdce prekypuje
Nektárom Blaženosti.
Som pripravený
prísť na svet
znova a znova,
len aby som zmeral Tvoju
nezmerateľnú Lásku.

            Láska je vnútorné puto, vnútorné spojenie, vnútorné prepojenie medzi človekom a Bohom, medzi konečným a Nekonečným. K Bohu musíme vždy pristupovať cez lásku. Láska je tajný kľúč, ktorý nám dovolí otvoriť dvere k Bohu. Tam, kde je láska, čistá, božská láska, je aj naplnenie. Bez lásky sa nemôžeme zjednotiť s Bohom.

            Čo je to láska? Ak láska znamená niekoho alebo niečo vlastniť, potom to nie je skutočná láska, nie je to čistá láska. Ak láska znamená dávať a zjednotiť sa so všetkým, s ľudstvom a s božskosťou, potom je to skutočná láska.

            Neexistuje nič väčšie ako láska. Boh je veľký len preto, lebo má nekonečnú Lásku. Ak chceme definovať Boha, môžeme to urobiť miliónmi spôsobov, ale prajem si povedať, že žiadna definícia Boha nie je taká výstižná ako tá, že Boh je samá Láska.

usmev            Modlíme sa k Bohu iba preto, že Boh je samá Láska. Boh nie je ako učiteľ so železným prútom, ktorý nás neustále bije. Len preto, že Boh je samá Láska, samý Súcit, ideme k Nemu a nie k niekomu inému.

            Svet existuje iba preto, lebo na Zemi stále existuje láska. Žiadna iná božská vlastnosť nemôže vytvoriť, udržať a naplniť Boha na Zemi tak, ako láska. Božská láska neznamená emocionálnu výmenu ľudských myšlienok alebo ideí. Je to naplnenie jednoty.

            Božskú lásku nemôžeme zviazať svojimi ľudskými myšlienkami, predstavami alebo ideálmi, ale môžeme ju spútať svojím neustálym sebaobetovaním. Božská Láska je nekonečná, ale môžeme spútať nekonečné v nás obetovaním seba samých.

            Láska znamená prijatie. Čo chceme prijať? Chceme prijať tento svet, ktorý je okolo nás a v nás. Ak neprijmeme svet, ktorý je vonkajším Telom Boha, potom popierame a odmietame Boha potichu a potajomky, ak nie kategoricky.

            Ako môžeme pomôcť svojim sestrám a bratom na svete? Môžeme im pomôcť tým, že sa staneme samou láskou pre Toho, ktorý je večne samou Láskou. Milujme Toho, ktorý je koreňom stromu. Potom uvidíme, že aj konáre, listy a koruna stromu budú cítiť našu lásku. Každý jednotlivec, ktorý napĺňa Boha a Jeho Stvorenie, stelesňuje živý Záujem a živú Obeť Boha. A práve v tomto Záujme a Obeti sa Boh a človek navzájom napĺňajú.