Povzbudenie

Povzbudenie

povzbudenie1
Povzbudenie
je pomocníkom
osvietenia.
Keď povzbudzujeme
iných,
zväčšujeme svoje vlastné
božské kvality.
Povzbudenie
je srdcom
novej cesty.
Povzbudenie
skracuje vzdialenosť
k Zlatému pobrežiu.
Povzbudenie
urýchľuje
náš úspech.
povzbudenie2
Povzbudenie
nám dodáva
silu.
Povzbudenie
je neustále potrebné
tak vo vnútornom
svete pokroku,
ako aj vo vonkajšom
svete úspechu.
Povzbudenie
prebúdza  telo,
dodáva energiu vitálu,
posilňuje myseľ
a rozširuje srdce.
Povzbudenie
je odhalením
a prejavením
našej vnútornej radosti.
Cez povzbudenie
ponúkame ľudstvu
svoju božskosť.
Tí, ktorí povzbudzujú,
sú vybranými
nástrojmi Boha.
povzbudenie3
Povzbudenie
je krásou
nesebeckej služby.
Povzbudenie
je od samého začiatku
zdrojom
uspokojenia Boha.
Povzbudenie
je vôňou
našej duše.
Povzbudenie
je prejavením našej lásky,
aby sme potešili srdce
ľudstva.
Keď povzbudzujem
iných,
cítim, že lietam
a spievam
na nekonečnej oblohe.
Povzbudenie
posilňuje sebadôveru
druhých,
aby dosiahli
svoj určený cieľ.
povzbudenie4
Povzbudenie
nám dáva nové srdce,
novú myseľ
a nový život.
Povzbudenie
dáva radosť
rýchlosťou blesku.
Povzbudenie
dokáže zaplaviť celý svet
svojím svetlom.
Spomienky
na blaženosť povzbudenia
nikdy nevyblednú.
Povzbudenie sa vznáša
od svetla k svetlu
a od blaženosti
k blaženosti.
Povzbudenie
okamžite
vyvoláva úsmev.
povzbudenie6
Povzbudenie
zničí temnotu
zúfalstva.
Povzbudenie
má nesmiernu schopnosť
odhaľovať svoju
vlastnú krásu.
Povzbudenie
je skutočným nadšením
pomáhať svetu.
Povzbudenie
je súcitom a záujmom
v činoch.
Povzbudenie
nám nesmierne pomáha
dosiahnuť
svoj cieľ.
Povzbudenie
je strelka kompasu,
ukazujúca na sever.
povzbudenie7
Povzbudenie
je svetlo,
ktoré šíri
božské vlastnosti
nášho srdca.
Povzbudenie
neverí
v život zlyhania.
Povzbudenie
je slávnosťou
nášho vnútorného svetla.
Povzbudenie
je srdce
v súlade
s Božím ocenením.
Povzbudenie
je vták nádeje,
ktorý lieta
na krídlach prísľubu.
Povzbudenie
nám dáva
žiarivú vieru.
Povzbudenie
nám hovorí,
ako sa máme rozprávať
so smutným svetom.
povzbudenie8
Bez  povzbudenia
môže vnútorná vôľa
zostať navždy
neprebudená.
Povzbudenie
je veľmi zvláštne svetlo,
ktoré sa zrodí
zo sebaponúkania.
Boh ma povzbudzuje,
aby som bol dokonalý.
Ja povzbudzujem Boha,
aby mi dal
trochu viacej času.
Povzbudenie
nám dáva odvahu,
aby sme v živote
zvíťazili.
Povzbudenie
prekonáva pochybnosti,
strach a úzkosť.
Povzbudenie
je vedomé
a osvecujúce
rozšírenie
srdca jednoty.
povzbudenie9
Povzbudenie
vyžaruje lásku,
záujem
a pocit jednoty.
Povzbudenie
je prejavením
zodpovednosti
a jednoty.
Moje povzbudenie
je radostným ponúkaním
môjho srdca
a mojej ruky.
Povzbudenie
je krásou
a vôňou
úsvitu srdca.
Moje povzbudenie
je mojím zasvätením
pre zlepšenie
celého sveta.
Vždy,
keď povzbudzujem svet,
Boh mi pomáha
bežať rýchlejšie,
ponárať sa hlbšie
a lietať vyššie.
povzbudenie10
Každý potrebuje
povzbudenie,
zvlášť tí,
ktorí snívajú
o svetovom  mieri.
Zdrojom povzbudenia
je srdce jednoty
z iného Sveta.
Ó, fontána povzbudenia,
si mojou vnútornou radosťou
a vonkajšou pýchou.