Záhrada srdca Sri Chinmoya

Kniha aforizmov pre radosť a inšpiráciu

Sri Chinmoy, medzinárodne uznávaný ako jeden z popredných duchovných učiteľov našej doby, nezištne zasvätil svoj život zdokonaľovaniu ľudského ducha. V mnohých krajinách sveta Sri Chinmoy ponúkal svoje poznanie, inšpiráciu, nádej a povzbudenie prostredníctvom svojich meditácií, prednášok, umenia, športu, prózy a hudby.

Tieto vybrané aforizmy, z ktorých každý znie ako himalájsky zvon, ponúkajú čitateľovi múdrosť večnej, starodávnej pravdy, obohatenú o moderný pohľad. Tak utíšte svoju myseľ, otvorte svoje srdce a prijmite tieto pravdy, ktoré sa dotýkajú duše. Nech sa ich posolstvo stane svetlom vnútorného hľadania na vašej ceste životom, ponúkajúc vám stále viac múdrosti, radosti, súcitu, inšpirácie, a predovšetkým schopnosti plne si uvedomiť, akým krásnym a jedinečným môže byť prínos každého z nás pre tento svet.

Predtým, ako som začal navštevovať kurz meditácie, organizovaný študentami Sri Chinmoya, som sa vôbec nepovažoval za duchovného človeka. Nepoznal som meditáciu ani zvláštny vzťah, ktorý vzniká medzi duchovným učiteľom a hľadajúcim. Bolo by treba veľa kapitol, aby som plne vyjadril rozsah všetkých zmien, ktoré sa udiali, a ešte stále sa dejú v mojom živote, odkedy som sa pred 11 rokmi stal študentom Sri Chinmoya.

Mnohé veci sa dotkli môjho srdca, ale najmä to, že niekoľko jednoduchých slov môže dať človeku takú hĺbku poznania, práve vďaka svojej jednoduchosti a múdrosti. Tieto aforizmy dokážu zmeniť náš život. Sú neustálym zdrojom radosti a inšpirácie. Nech vás každý z nich inšpiruje svojím vlastným jedinečným spôsobom, aby ste sa zamysleli nad hľadaním hlbšieho zmyslu života, ktoré dá do vášmu životu naplnenie, vnútorné bohatstvo a šťastie.

Svojmu učiteľovi Sri Chinmoyovi ponúkam najhlbšiu vďačnosť svojho srdca za všetko, čo priniesol do môjho života.

Sahayak Plowman