SLNKO, MESIAC, HVIEZDY

slnko1
Vonkajšie slnko pracuje
večne, bezsenne
a bez dychu,
aby urobilo
niečo úžasné
pre vnútorné slnko.

Ranné slnko nám dáva záplavu inšpirácie.

Večerné slnko nám dáva more ašpirácie.
Vždy, keď sa pozerám
na mesiac v splne,
cítim blaženú
vôňu lásky.

Spln mesiaca okamžite zbavuje moju myseľ nevraživosti k mojim nepriateľom.
slnko2
Ticho
zapadajúceho slnka
sa rozpráva
s mojím srdcom
tak sladko a súcitne.

Slnko mi hovorí, aby som hojne dával a nikdy nepožičiaval.

Keď sa modlím a meditujem, vidím slnko sebaprekonávania na oblohe môjho srdca.
Sladký šepot
večerného slnka
okamžite utíši
moju
nepokojnú myseľ.

Ranné slnko plače, keď sa nemodlím.

Večerné slnko vzdychá, keď nemeditujem.
slnko3
Ó, večerné slnko,
tvoja nekonečná
trpezlivosť
prebúdza spiaci mier
vo vnútri môjho
srdca.
Ó, žiarivé slnko,
hovoríš mi, že smrť
môžeme
zadržať.

Každá hviezda nie je nič iným ako kúzelným a príťažlivým úsmevom.
Kiež by som bol
každý deň pripravený
oceniť krásu
Matky-Zeme,
keď slnko zaklope
na dvere môjho srdca.
Ó, slnko, mesiac
a hviezdy,
ako si len prajem,
aby ste tiež mali
každý rok prázdniny,
ktoré si právom
zaslúžite.

Slnko vrúcne miluje dokonca aj toho, kto neskoro vstáva.

Slnko pomáha zmenšovať utrpenie v našom živote.
Mesiac pomáha
zvyšovať
radosť v našom živote.
Chcem, aby slnko
bolo vládcom
môjho života.

Chcem, aby mesiac bol snívajúcim môjho srdca.

Slnko prichádza ku mne ako skladateľ piesní.

Mesiac prichádza ku mne ako rozprávač príbehov.
Ani slnko,
ani mesiac
sa nikdy nesnažia
dokončiť
nekonečné preteky.
Keď moja myseľ
potrebuje silu,
vzývam slnko.

Keď moje srdce potrebuje mier, vzývam mesiac.

Keď môj život potrebuje osvietenie, vzývam hviezdy.
Ak chceš žiariť
ako slnko,
potom začni spievať
pieseň sebaponúkania
svojho života.
Kvety hovoria
rannému slnku:
„Ó, slnko, daj nám
svoju krásu.“
Ranné slnko
hovorí kvetom:
„Ó, kvety, dajte mi
svoju sladkosť.“

Ak je pravda, že myseľ je nocou nevedomosti, potom je tiež pravda, že srdce je slnkom múdrosti.
Nechcem byť vlastníkom
východu slnka,
ale chcem byť milovníkom
východu slnka.
Nechcem len milovať
noc zaplavenú
mesačným svitom,
ale chcem snívaťv noci
mesačného splnu.

Nové slnko je pre novú nádej.

Nová nádej je pre nový prísľub.
Vonkajšie slnko a
vonkajší mesiac
sú každý deň rovnaké,
nie však vnútorné slnko
a vnútorný mesiac.
Noc môjho zápasu bola.
Noc môjho zápasu
stále je.
Ale noc môjho zápasu
sa onedlho odovzdá
môjmu víťaznému slnku.

Pripravenosť mojej mysle beží rýchlo, veľmi rýchlo k slnku.

Ochota môjho srdca beží rýchlo, veľmi rýchlo k mesiacu.

Dychtivosť mojej mysle beží rýchlo, veľmi rýchlo k hviezdam.
Z plameňa zodpovednosti
sa rodí
slnko spokojnosti.

Kiež moje srdce každý deň spieva s vychádzajúcim slnkom.

Kiež moje srdce každý deň tancuje s vychádzajúcim mesiacom.
Ó, ranné slnko,
dávaš mojej mysli to,
čo nemá: radosť.


Ó, zapadajúce slnko,
dávaš môjmu srdcu to,
čo nemá: mier.

Ranné hviezdy
mi hovoria,
odkiaľ pochádzam:
z nepoznaného.


Večerné hviezdy
mi hovoria,
kam musím ísť:
k nepoznateľnému.

Moja sústredená myseľ je darom slnka.

Moje meditujúce srdce je darom mesiaca.
Keď dávam
radostne,
stávam sa
vychádzajúcou hviezdou.


Keď prijímam
neochotne,
stávam sa
zapadajúcou hviezdou.
Ranná hviezda
mi hovorí,
aby som nemyslel
na minulosť.


Večerná hviezda
mi hovorí,
aby som myslel
len na budúcnosť.

Prísľub úspechu získavam od vychádzajúceho slnka.

Naplnenie dokonalosti získavam od vychádzajúceho mesiaca.
Moja myseľ je plačom,
stúpajúcim
k slnku.


Moje srdce je úsmevom
zostupujúcim
od slnka.
Slnko mi hovorí:
„Neboj sa minulosti.
Môj súcit
sa o teba postará.“


Mesiac mi hovorí:
„Neboj sa budúcnosti.
Moja láska
sa o teba postará.“

Tiché večerné hviezdy kolíšu moju utrápenú myseľ.

Ranné hviezdy mi sľubujú, že ma požehnajú kvetmi premeny môjho života.
Hviezdy žiadajú
moju myseľ,
aby skončila svoju
nepokojnú a
zbytočnú hru.
Hviezdy žiadajú
moje srdce,
aby začalo
svoju nezrodenú a
nesmrteľnú hru.

Rannému slnku radostne ponúkam svoje modliace sa srdce.

Večernému slnku bezpodmienečne ponúkam svoj milujúci život.
Obloha bez mieru
je noc bez mesiaca.
Kiež by som bol
vo svojom vonkajšom
živote taký krásny
ako žiarivé hviezdy
môjho srdca.

Tiché oko slnka je skutočne blaženou tvárou vesmíru.