KEBY SOM MOHOL ZAČAŤ SVOJ ŽIVOT EŠTE RAZ

Sedemdesiat básní, ktoré sú uverejnené v tejto knihe, napísal

Sri Chinmoy 20.mája 2001 29. mája a 1.júna 2001 ich predniesol

na Mierovej meditácii v OSN.

Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som sa stal novým kvetom srdca ašpirácie. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, ronil by som len slzy prejavujúce Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, oddane by som položil všetky svoje neschopnosti k Nohám svojho Pána Najvyššieho. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, rozhodne by som neprahol po naplnení svojich túžob. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som neignoroval smutné slzy môjho Pána . Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nedovolil by som svojmu vitálu, aby mučil môj život. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nedovolil by som svojej mysli, aby mučila moje srdce. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, študoval by som školu božskosti v srdci ľudstva. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, neprijal by som žiadnu porážku na bojisku svojho života. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som nezmeškal hodinu, keď pozývame Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som sa stal novou rannou ružou v záhrade vesmíru. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som sa nepoddal putám nevedomosti. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som nepremrhal čo i len letmý okamih na ceste k Božiemu Domovu Srdca. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, pamätal by som si, že všetky cesty mysle čírou stratou času. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, mal by som len nezlomnú vieru a nie zlomenú vieru v Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, tešil by som sa len z tichého dychu svojej extázy ašpirácie po Bohu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som sa kúpal v Mori Vône Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nedovolil by som si byť zaslepený hmlou neistoty, žiarlivosti a nečistoty. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som nachádzal útočisko pod stromom trpezlivosti. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, pamätal by som si, že planéta môjho srdca Zem je taká krásna ako všetky planéty narodené v Nebi. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nepovažoval by som dosiahnutie dokonalosti za nemožnú úlohu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, sám by som smelo prevrhol loď svojej mysle, ktorá neuspokojuje Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som sa plavil na lodi svojho srdca, ktorá uspokojuje Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, neomylne by som zanechal svoju pozemsky spútanú myseľ na prahu týrajúcich pochybností. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, pozrel by som sa všetkému nebožskému priamo do očí. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som nenavštívil ľudské bytosti nevďačné Bohu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, bol by som nesmierne hrdý na Boží Hromový Rozkaz . Keby som mohol začať svoj život ešte raz, bez zlyhania a pravidelne by som ponúkal správy o pokroku vo svojom živote svojmu Pánovi Najvyššiemu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nezmieril by som sa so svojím osudom, ale premohol by som ho. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, neprijal by som žiadne sťažnosti svojej mysle. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nehľadal by som vedome ani nevedome chyby na žiadnej ľudskej bytosti. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, mojím menom by bola vyrovnanosť, aby som mohol čeliť úderom života. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, môj život by viedol karavánu skutkov prejavenia Boha na Zemi. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, bol by som vážne zamilovaný do víťazstiev prejavenia Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, neprijal by som Majstra, ktorý by ma neľútostne nekarhal každý deň. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nedovolil by som oštepom strachu a pochybností, aby zabili jeleňa pokroku môjho ašpirujúceho srdca. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, spoliehal by som sa len na dôveru v Boha a nikdy nie na sebadôveru. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nesnažil by som sa byť tvorcom mieru, ale milovníkom mieru. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, mal by som srdce, ktoré by patrilo len Božiemu Srdcu Náklonnosti. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, moje srdce by sa neustále chvelo vlnami oddanosti Bohu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, zostal by som pod nadvládou svojej duše. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, ani jediný deň by som nemal nedobré myšlienky zabúdajúce na Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som si nedovolil byť pod vplyvom pokušenia. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som si nedovolil nachádzať sa v spoločnosti tých, ktorí klesajú a driemu v duchovnom živote. Keby som mohol začať svoj život ešte raz nedovolil by som, aby som trpel v okovách noci nevedomosti. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, žil by som len v krajinách inšpirácie, ašpirácie a zasvätenia. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nepreviezol by som sa ani zo zvedavosti cez džungľu mysle. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som lietal na najkrajších krídlach oddanosti Bohu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, neotvoril by som ani na letmú sekundu žiadnu bránu neposlušnosti Bohu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, urobil by som svoje srdce nesmierne populárnym a svoju myseľ nesmierne nepopulárnou. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, ani vo svojich snoch by som sa nedotkol stromu sebapochybností . Keby som mohol začať svoj život ešte raz, netúžil by som spoznať hĺbku mora, ale záležalo by mi len na hĺbke svojho srdca. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nesnažil by som sa porozumieť Božej Milosti, ale stal by som sa samotnou Božou Milosťou . Keby som mohol začať svoj život ešte raz, mal by som život modlitby a srdce meditácie na preklenutie všetkých vzdialeností. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, hovoril a robil by som všetko zo svojho srdca lásky. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, považoval by som poslušnosť Bohu za svoje najväčšie odhodlanie. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, považoval by som prítomnosť Boha vo svojom srdci za svoj jediný Domov. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, spieval by som len Chvály Bohu, aby som navždy zostal v harmónii s Božím Srdcom. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nežil by som pre pozemskú slávu, ale pre vyhlásenie Božieho Víťazstva na Zemi. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, videl by som, ako ďaleko môžem ísť dopredu namiesto obzerania sa. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, urobil by som poslušnosť svojej mysle, lásku svojho srdca a odovzdanie svojho života neoddeliteľným triom. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, kráčal by som opatrne v mieri po celý čas, aby som udržal krok so svojím Pánom Najvyšším. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, netúžil by som po vysvetleniach či očakávaniach od Boha, ale túžil by som len po uspokojení Boha. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som nehral na trúbke sebapochybností a pochybností o Bohu. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som oduševnele prichádzal voľne klásť otázky svojmu Pánovi. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nedovolil by som, aby frustrácia očakávania zavládla v mojom živote. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, vždy by som využil Hojnosť Súcitu svojho Pána. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, každý deň by som sa snažil cítiť Nohy Súcitu a Ochrany svojho Pána. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, nikdy by som si nedovolil spadnúť do priepasti depresie. Keby som mohol začať svoj život ešte raz, vždy by som našiel prístrešie v Domove Srdca Súcitu a Osvietenia môjho Pána.

Toto je 1 392. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na Západ v roku 1964. Jeho prvá kniha bola vydaná v roku 1970.