Máj

maj1 Buď láskavý, buď samý súcit, pretože každá ľudská bytosť je nútená bojovať sama so sebou.