Máj

maj1
Buď láskavý, buď samý súcit,
pretože každá ľudská bytosť
je nútená bojovať sama so sebou.