10. MÁJ

Túžby sú skutočne naplnené len vtedy, keď sú dokonale prekonané.

Vlastníctvo prináša sklamanie, a odriekanie je neplodné. Čo nám potom môže dať mier mysle? Skutočný mier mysle nám môže dať len prijatie Božej Vôle. Prijatím Božej Vôle za svoju vlastnú, celkom vlastnú, môžeme získať mier. Jedine potom môže byť náš život plodný. V Očiach Boha neexistuje nič také, ako vlastnenie alebo odriekanie. V Očiach Boha existuje len jediná vec: prijatie – prijatie Božej Vôle. V našom srdci, v našom živote existuje len jedna najvyššia modlitba, modlitba, ktorú nás naučil Spasiteľ Kristus: „Nech sa stane Tvoja Vôľa.“ Od nepamäti bolo napísaných milióny modlitieb, ale žiadna sa nemôže vyrovnať tejto: „Nech sa stane Tvoja Vôľa“. Keď prijmeme Božiu Vôľu za svoju vlastnú, potom v každom okamihu svitne mier v našom živote múdrosti, v našom živote ašpirácie a v našom živote zasvätenia.

Aby si zvládol nespočetné problémy života, vyjdi z pasce nespočetných túžob a snaž sa spriateliť s dokonalou vôľou uspokojenia srdca Nekonečnosti.