1. MÁJ

Boží Súcit existuje v každej tvojej životnej skúsenosti, či už tomu veríš alebo nie.

Keď cítim, že mi Boh vo Svojej nekonečnej Štedrosti odpustil, vtedy môžem myslieť na Jeho ďalší aspekt, ktorým je Boží Súcit. Boh mi odpustil, teraz potrebujem Jeho Súcit. Potrebujem Jeho Súcit, pretože som slabý, nevedomý a v každom ohľade neúspešný. Vrúcne si želám niečo urobiť, niečo dosiahnuť, niekým sa stať, ale nemám schopnosť urobiť, čo chcem, ani stať sa tým, kým sa chcem stať. Preto zúfalo potrebujem Boží Súcit. Bez Božieho Súcitu nebudem schopný nič dosiahnuť, ani sa ničím stať.

Nebuď závislý
na pozemskom potlesku.
Buď závislý len
na Božom Súcitnom Úsmeve.