11. MÁJ

Modli sa, aby si mohol povedať Bohu, čo si urobil. Medituj, aby ti Boh mohol zrozumiteľne povedať, čo by si mal robiť.

Ako sa môžeme dozvedieť, či je niečo Božou Vôľou? Keď je niečo Božou Vôľou, pocítime určitú vnútornú radosť alebo uspokojenie ešte predtým, ako to začneme robiť. Aj počas práce budeme mať radosť. Nakoniec budeme cítiť, že sme rovnako šťastní, či už je naša činnosť plodná alebo neplodná. V obyčajnom živote sme šťastní len vtedy, keď príde úspech. Sme šťastní a blažení len vtedy, keď na konci svojej cesty vidíme víťazstvo. Ale ak dokážeme mať takú istú radosť, šťastie a spokojnosť bez ohľadu na to, či uspejeme alebo neuspejeme, ak dokážeme radostne položiť výsledok svojej činnosti k Nohám nášho Milovaného Najvyššieho, len vtedy môžeme vedieť, že to, čo sme urobili, bolo Božou Vôľou. Inak v prípade úspechu budeme cítiť, že to bola Božia Vôľa, a v prípade neúspechu budeme cítiť, že to bola vôľa nepriateľských síl. Alebo keď sme uspeli, povieme, že to je výsledok nášho osobného úsilia, našej vôle, a keď neuspejeme, povieme, že dôvodom nášho neúspechu bolo to, že sa Boh o nás nestará.

Len keď potešíme Boha
Jeho vlastným spôsobom,
budeme cítiť uspokojenie.
Inak
bude všetko utrpením.