12. MÁJ

Čokoľvek sa stane Božou Prozreteľnosťou je nielen najlepšie, ale aj nevyhnutné, pretože neexistuje žiadna iná možnosť.

Úspech a neúspech sú dve skúsenosti. Tieto dve skúsenosti musíme spojiť, a ktorúkoľvek z nich na konci svojho snaženia získame, musíme ju s veľkou radosťou ponúknuť Najvyššiemu. Ak dokážeme položiť výsledok k Nohám nášho Milovaného Najvyššieho dušeplne, radostne, bezvýhradne a bezpodmienečne, potom celkom iste získame skutočný mier mysle. Vtedy mier mysle príde a zaklope na dvere nášho života. Nebudeme musieť na mier mysle čakať, on bude čakať na nás.

Dokonalá radosť je
nadšenie bez
očakávania.