5. MÁJ

Dokonalosť znamená neustále odmietanie svojho života túžob. Dokonalosť znamená neustále prijímanie svojho srdca ašpirácie.

Aby som si vytvoril vedomú, stálu a neoddeliteľnú jednotu s Bohom, musím niečo dosiahnuť a niečím sa stať, a to niečo je dokonalosť. Ako sa stanem dokonalým? Dokonalým sa stanem tým, že budem vnútorne plakať, aby som získal veci, ktoré ma pozdvihnú a osvietia, aby som prekonal veci, ktoré ma trápia a rušia. Keď plačem po tom, aby som získal dobré veci a prekonal zlé veci, Boh je so mnou spokojný. Len ak budem tešiť Boha, môžem sa stať dokonalým.

Každý deň hovorím svojmu Milovanému Najvyššiemu, že dokážem byť absolútne dokonalý. Môj Milovaný Najvyšší mi každý deň hovorí, že som Jeho vyvolené dieťa.