4. MÁJ

Vidieť za seba znamená nájsť a pocítiť neoddeliteľnú jednotu so svojím Milovaným Najvyšším.

Po Božej Láske musím pocítiť niečo veľmi významné a veľmi hlboké, a to je Božia Jednota. Božia Láska nestačí. Môžem niekoho alebo niečo milovať, ale možno som si s tým človekom alebo vecou nevytvoril jednotu, neoddeliteľnú jednotu. Takže potom, ako som pocítil Božiu Lásku, musím si s Ním vytvoriť svoju vedomú, stálu a neoddeliteľnú jednotu.

Uvedomenie je jedinou vecou,
ktorú moja myseľ potrebuje.
Dušeplnosť je jedinou vecou,
ktorú moje srdce potrebuje.
Jednota – moja neustála, bezsenná,
neoddeliteľná jednota s mojím Najvyšším Pánom –
je jedinou vecou, ktorú ja potrebujem.