31. MÁJ

Človek môže byť šťastný a bezpečný len vtedy, keď jeho srdce cíti rýchlejšie, ako myseľ myslí.

Každý problém je sila. Keď vidíme problém, cítime hlboko v sebe väčšiu silu. A keď sa postavíme problému tvárou v tvár, dokážeme mu, že nielen máme najväčšiu silu, ale sme tou najväčšou silou na Zemi. Problém sa zväčšuje, keď srdce váha a myseľ počíta. Problém sa zmenšuje, keď sa srdce problému odvážne postaví a myseľ podporuje srdce. Problém mizne, keď myseľ použije svoje svetlo hľadania a srdce použije svoje svetlo osvietenia.

Keď vonkajšie ťažkosti
stoja pred tebou,
len si povedz:
„Ak dokážem meditovať
napriek tomuto odporu,
stanem sa
lepším a silnejším hľadajúcim Boha
a milovníkom Boha.“