30. MÁJ

Život čistoty je životom sebestačnosti, pretože je hlboko zakorenený v božskej láske.

Láska je prameňom ľudstva, láska je prameňom božskosti. Ľudská láska nakoniec končí sklamaním. Prečo? Pretože ľudská láska postupuje od jedného obmedzeného telesného vedomia k druhému obmedzenému telesnému vedomiu. Božská láska je samé osvietenie. Na začiatku cesty, uprostred pretekov a na konci cesty je len osvietenie. Božská láska zostupuje zo slobody duše do vedomia tela. Božská láska je slnkom slobody ako v Nebi, tak aj na Zemi.

Vôňa čistého srdca
neustále zintenzívňuje
blaženosť spokojnosti tvojho života.