3. MÁJ

Či už to uznávaš alebo odmietaš, Božia láska k tebe je trvalá.

Potom, ako mi Boh odpustil, venoval mi Svoj Súcit a zaplavil ma Svojím Požehnaním, musím cítiť v každom okamihu Božiu Lásku. Musím cítiť, že Ten, kto mi odpustil, preukázal mi Svoj Súcit a požehnal ma, sa o mňa skutočne stará. Ak budem cítiť, že ma Boh skutočne miluje, len vtedy budem mať pravé a trvalé šťastie. Stvoriteľ je plný lásky ku Svojmu stvoreniu. Ale stvorenie to veľmi často necíti, alebo si to neuvedomuje. Keďže som časťou Božieho stvorenia, je mojou svätou povinnosťou cítiť v každom okamihu Božiu Lásku. Len vtedy sa budem snažiť, aby som sa stal dobrým, božským a dokonalým, aby som Ho tešil Jeho vlastným spôsobom.

Najlepší postoj milovníka Boha:
Boh sa o mňa staral,
Boh sa o mňa stará
a Boh sa o mňa bude vždy starať.