17. MÁJ

Bezpochyby, človek je nekonečne nadradený divému zvieraťu. Ale neustále pije z dvoch čaší jedu: jednou je ego a druhou pochybnosť. Kým neskoncuje s týmito dvomi čašami, nie je o nič lepší ako vyššie zviera.

Pochybnosť je nebožská sila. Nazývam ju pomalý jed. V duchovnom živote je pochybnosť naším najhorším nepriateľom. Dnes pochybujem o sebe, zajtra budem pochybovať o Bohu, pozajtra budem pochybovať o celom svete. Ak pochybujem o Bohu, nič sa nestane, Boh zostane dokonalý, akým vždy bol. Ak pochybujem o niekom inom, zostane taký istý. Ale keď pochybujem o sebe, som zničený. Nemôžem ísť ani o kúsok vpred. Takže najlepšie je nepochybovať o sebe, nepochybovať o druhých a nepochybovať o Bohu.

Prečo dovolíš pochybnosti,
aby zničila dokonalosť
tvojej mysle?
Prečo dovolíš strachu,
aby zničil dokonalosť
tvojho srdca?
Prečo dovolíš úzkosti,
aby zničila dokonalosť
tvojho života?