16. MÁJ

Nikdy nebudeme počuť pieseň vnútorného hlasu, ak sa vedome alebo nevedome priatelíme s úzkosťou.

Keď nás napádajú obavy a úzkosť, mali by sme cítiť, že existuje protiliek. Protiliekom je vnútorne cítiť Božiu Lásku k nám. Obavy a úzkosť odídu len vtedy, keď sa stotožníme s niečím, čo má mier, pokoj, božskosť a pocit absolútnej jednoty. Ak sa stotožníme s Vnútorným Pilotom, získame silu Jeho osvecujúceho Svetla. Obavy prichádzajú, pretože sa stotožňujeme so strachom. Ak máme neustále obavy alebo nebožské myšlienky, nikdy sa nepriblížime k svojmu cieľu. Do božskosti vstúpime len tým, že budeme myslieť pozitívne: „Patrím Bohu. Som len pre Boha.“ Ak budeme takto myslieť, nemôžeme mať žiadne obavy ani úzkosť.

Znič svoju úzkosť!
Božie Šťastie a tvoje šťastie
budú spolu lietať na oblohe jednoty.