15. MÁJ

Musíme si uvedomiť, že existuje len jeden spôsob, ako získať nekonečné budúce možnosti. Ten spôsob spočíva vo veľkej sile: pokore.

Tým, že sa budeme cítiť bezcennými, nedokážeme pritiahnuť Boží Súcit. To je absurdné. Ani jedna kvapka Božieho Súcitu naviac nespadne na Zem, ak budeme mať pocit, že si ho nezaslúžime. Vôbec nie. Ale ak sme pokorní, ak ašpirujeme a cítime, že tá trocha schopnosti, ktorú máme, prišla od Boha, potom dokážeme naplniť sami seba a Boh bude potešený. Takže nikdy sa necíťte bezcenní. Cíťte len potrebu skutočnej pokory vo svojom živote, aby Boh mohol konať vo vás a cez vás na vašej vlastnej úrovni.

Môj pokorný život
je mojou vedomou jednotou
s osvecujúcou a napĺňajúcou Univerzálnosťou
môjho Milovaného Najvyššieho.