18. MÁJ

Pochybujúca myseľ je nehanebnou hrozbou cenného pokoja tvojho srdca.

Najlepším a najúčinnejším spôsobom na prekonanie pochybnosti je pozitívne myslenie. Cíť, že nie si pochybnosťou, si istotou. Cíť, že nie si strachom, si odvahou. Vždy sa snaž stotožniť s pozitívnou vlastnosťou. Ak zmeníš svoj vnútorný prístup ku svojmu vnútornému životu, potom povieš, že pochybnosť nie je skutočnosťou, strach nie je skutočnosťou. Ozajstnou skutočnosťou je viera, ozajstnou skutočnosťou je odvaha.

Nedovoľ,
aby si bol neustále udupávaný
pochybnosťami a strachom!