19. MÁJ

Náš Cieľ je v nás. Aby sme dosiahli tento Cieľ, musíme sa obrátiť k duchovnému životu.

Najpotrebnejšou vecou v duchovnom živote je uvedomenie alebo vedomie. Bez nich ostane všetko vyprahnutou púšťou. Keď vstúpime na tmavé miesto, vezmeme si baterku alebo iné svetlo, aby sme zistili, kam ideme. Ak sa chceme niečo dozvedieť o svojom neosvietenom živote, musíme si vziať na pomoc vedomie. Vieme, že slnko osvecuje svet. Ale ako sme si toho vedomí? Sme si toho vedomí prostredníctvom svojho vedomia, ktoré je seba odhaľujúce. Pôsobenie slnka nie je seba odhaľujúce. Je to naše vedomie slnka, prostredníctvom ktorého pocítime, že slnko osvecuje svet. Je to naše vedomie, ktoré odhaľuje samé seba vo všetkom. A toto vedomie je nekonečným morom blaženosti.

Buď statočný,
kde ide o tvoje srdce.
Buď úprimný,
kde ide o tvoju myseľ.
Potom uvidíš, aké je ľahké
žiť život
v nekonečne lepšom vedomí.