2. MÁJ

Ľudská pomoc je bezmocná. Preto hľadaj pomoc zhora.

Potom, ako som prijal Božie Odpustenie a Súcit, potrebujem Božie Požehnanie. Potrebujem Boha, aby ma zhora zaplavil Svojím nekonečným Požehnaním, tak aby som mohol uspieť na bojisku života. Život je neustály boj. Aby som uspel, musím úplne závisieť na Božích požehnaniach. Ak Boh požehná moju oddanú hlavu a moje odovzdané srdce, len vtedy dokážem uspieť v živote a pokračovať na duchovnej ceste.

S Božou Milosťou začíname. S Božím Povzbudením pokračujeme.