20. MÁJ

Viera bola vybraná Samotným Bohom, aby bola vodcom v boji za Božie Víťazstvo.

Mať vieru v Boha a mať vieru v samého seba je dokonalou odpoveďou na všetky otázky. Ale naša viera musí byť niečím vnútorným a hlbokým. Nie je to len vonkajšia vitálna dôvera v samého seba. Táto viera je riekou, ktorá tečie do mora neustále rastúcej a osvecujúcej skutočnosti.

Pretože vzdoruje pochybnostiam,
jeho myseľ lieta
na oblohe Božej
Spokojnosti a Blaženosti.