21. MÁJ

Aby sme uvideli Svet, ktorý je Za, nevyhnutne potrebujeme istotu, bezvýhradnú vieru v seba samého. Musíme cítiť, že sme Božím vyvoleným dieťaťom.

Aby sme si uvedomili Cieľ hlboko vnútri nás, musíme každý deň obnoviť a osviežiť svoj život. Každý deň skoro ráno musíme znovu oživiť svoj vonkajší život zlatou nádejou. Táto nádej nie je neplodným snom, je to predchodca božskosti, ktorá sa prejaví v našej podstate a cez našu vonkajšiu podstatu. Je to naša dynamická božská vlastnosť, naša zlatá nádej, ktorá vidí Svet Za, hoci je zatiaľ ďaleko.

Ó srdce, moje srdce,
mám len jednu modlitbu.
Staň sa zástavou nádeje
v mojom živote.