7. MÁJ

Tvoj vnútorný život sa rozpadá. Budeš musieť začať úplne odznova. Buď si istý, že toto nie je nič neobvyklé v ľudskom živote.

Predstavme si, že disciplína je ako sval. Najsilnejšie svaly nemôžeš získať za noc. Musíš ich rozvíjať pomaly a postupne. Najprv musíš vedieť, koľko minút dokážeš meditovať. Ak dokážeš meditovať päť minút, znamená to, že počas týchto piatich minút dokážeš dodržať disciplínu. Ak vstaneš skoro ráno, aby si sa päť minút modlil a meditoval, zatiaľ čo tvoji priatelia a blízki sú stále vo svete spánku, vtedy si vytváraš disciplínu.

Musíš milovať
svoj každodenný život disciplíny.
Len vtedy ti Boh dá
kľúč od Dverí Naplnenia Svojho Srdca.