28. MÁJ

Božiu Vôľu môžeme spoznať prostredníctvom úplného ticha a stále sa zväčšujúcej vnímavosti mysle.

Božská Vôľa sa nemôže prejaviť, keď mocne pracuje ľudská myseľ. Božská vôľa pracuje len vtedy, keď nepracuje ľudská myseľ. Keď sa myseľ stane čistou nádobou, Najvyšší ju môže naplniť Svojím nekonečným Mierom, Svetlom a Blaženosťou. Takže najľahším spôsobom, ako spoznať Božiu Vôľu, je stať sa nástrojom, a nie konajúcim. Ak sa staneme iba nástrojom na vykonanie Božích Plánov, Božia Vôľa bude konať v nás a cez nás. Boh koná a Sám je skutkom. Je všetkým. My len pozorujeme.

Keď tvoj život ašpirácie a zasvätenia
bude na Zemi
len pre naplnenie Božej Vôle,
potom určite pocítiš,
že tvoj život úspechu
a srdce pokroku
nie sú ničím iným, ako
úsilím bez námahy.