27. MÁJ

Čím viac vnútorne poslúchame, tým lepšie navonok vládneme.

Pre nás jednotlivcov existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako spoznať Božiu Vôľu. Na začiatku každého dňa si vytvárame svoj vlastný svet. Robíme rozhodnutia. Máme pocit, že veci sa musia urobiť určitým spôsobom. S týmto človekom musím jednať takto. Musím povedať toto, musím urobiť toto, musím dať toto. Všetko je len ja, ja, ja. Ak namiesto plánovania dokážeme absolútne utíšiť a upokojiť svoju myseľ, môžeme spoznať Božiu Vôľu. Toto ticho nie je tichom mŕtveho tela. Je to dynamické a rozvíjajúce sa ticho vnímavosti.

Skutočný milovník Boha
sa nemusí riadiť
rozhodnutiami svojej mysle.
Musí len počúvať
príkazy svojho srdca.