25. MÁJ

Počkaj na zajtra, ak sa chceš zaoberať zajtrajšími myšlienkami.

Z duchovného hľadiska má každá myšlienka v našej mysli zvláštnu dôležitosť. Každá myšlienka má zvláštny význam. V obyčajnom živote všetci vieme, čo je to myšlienka. Vytvárame myšlienky. Tešíme sa z myšlienok. Neexistuje nikto, kto by nedokázal myslieť, čiže obyčajne myslieť. Ale ak niekto, kto má rozvinutú myseľ, prestane premýšľať, ak sa naučí umeniu zastaviť myseľ, urobí nesmierny pokrok v duchovnom živote. Keď do ašpirujúcej mysle vstúpi myšlienka, je to ako keď na bojisku stretneme nepriateľa. Čím viac človek dokáže utíšiť myseľ, tým skôr si uvedomí Cieľ.

Boh ťa miluje,
keď vidí tvoje srdce
zaplavené tichom.
Boh ťa miluje,
keď vidí tvoju myseľ
bez svojho zvyčajného obsahu:
lesa zmätku.