24. MÁJ

Existuje jedna porážka, ktorá nám prinesie ešte väčší triumf ako víťazstvo. Aká je to porážka? Porážka nášho ega našou dušou.

Oslabujeme ego a nakoniec ho ovládneme tým, že budeme myslieť na Božie všetko prenikajúce Vedomie. Toto vedomie nie je niečím, čo musíme dosiahnuť. Toto vedomie je už vnútri nás, len si ho musíme uvedomiť. Keď potom meditujeme, musíme ho ďalej rozvíjať a osvietiť do nekonečných rozmerov. A na naše veľké prekvapenie, ego bude pochované v náručí smrti.

Ó, Pane, daj mi schopnosť milovať Tvoj Zvuk Ticha nekonečne viac, ako milujem čokoľvek iné.