23. MÁJ

Šťastný je ten, kto prekonal všetko sebectvo. Požehnaný je ten, kto vidí Boha vynárať sa z mora ega.

Obyčajné ľudské ego nám dáva pocit oddeleného bytia, oddeleného vedomia. Bezpochyby, pocit individuality a dôležitosti seba samého je na určitom stupni ľudského vývoja potrebný. Ego však oddeľuje naše individuálne vedomie od Vesmírneho Vedomia. Pravou funkciou ega je oddeľovanie. Nedokáže cítiť uspokojenie v tom, že vidí dve veci súčasne na tej istej úrovni. Vždy cíti, že jedna z nich musí byť nadradená tej druhej. Takže ego nás núti cítiť, že všetci sme oddelení a slabí, že nebude nikdy možné, aby sme sa stali nekonečným Vedomím alebo mali nekonečné Vedomie. Napokon, ego znamená obmedzenie. Toto obmedzenie je nevedomosť a nevedomosť je smrť. Takže ego nakoniec končí smrťou.

Tak ako odhadzuješ iné veci,
odhoď svoj zoznam
sťažností.
Odhoď svoju dôležitosť,
vytvorenú sebou samým.