15. JÚL

Tak ako je kvet požehnaný vôňou a krásou, tak aj každá ľudská bytosť je požehnaná vnútornou čistotou a božskosťou.

Hlboko v nás volá božskosť po tom, aby vyšla do popredia. Božskými vojakmi sú v tomto prípade naša jednoduchosť, úprimnosť, čistota, pokora a pocit jednoty. Títo vojaci sú viac ako pripravení a dychtiví bojovať proti strachu, pochybnostiam, úzkosti a starostiam. Nanešťastie sa s týmito božskými vojakmi vedome nestotožňujeme. Vedome alebo nevedome sa stotožňujeme s nebožskými vojakmi a to je dôvod, prečo je svetový mier stále ďaleko. Svetový mier je možné na Zemi dosiahnuť, odhaliť, ponúknuť a prejaviť až vtedy, keď božská sila lásky nahradí nebožskú lásku k sile.

Urob si nových priateľov:
Čistota, pokora a božskosť
čakajú na tvoje pozvanie.