14. JÚL

V živote existuje veľa otázok, ale jedinou odpoveďou je odovzdanie sa Božej Vôli.

Ako môžeme naplniť celú svoju zodpovednosť? Snažili sme sa o tom ľudským spôsobom, ale sme zlyhali. Myslíme na svet s dobrými myšlienkami a ideálmi, ale svet zostáva presne taký istý ako bol včera. Milujeme svet, ale svet stále zostáva plný krutosti a nenávisti. Snažíme sa potešiť svet, ale svet nechce byť potešený. Ako keby svet zložil prísahu, že nedovolí, aby bol potešený. A prečo sa toto všetko deje? Dôvodom je, že sme nepotešili svojho Vnútorného Pilota, ktorého musíme potešiť prvého. Ak nemáme žiadnu ašpiráciu potešiť svojho Vnútorného Pilota, ako by sme mohli ponúknuť svetu mier, radosť a lásku? Kým nepotešíme Vnútorného Pilota, svet vždy ostane bojiskom, na ktorom budú bojovať vojaci strachu, pochybností, úzkosti, starostí, nedokonalosti, obmedzenia a spútania a my budeme s nimi vedome alebo nevedome hrať. Strach, pochybnosti, úzkosť a obavy nám nikdy nedokážu ponúknuť svetový mier.

Pozri sa hlboko dovnútra.
Očakávať od Boha,
že ťa poteší tvojím vlastným spôsobom?
Ak je toto tým, čo chceš,
ty a tvoj život
budete naprostým neúspechom.