13. JÚL

Láska a nenávisť k sebe samému sú dve nemoci, ktoré je možné vyliečiť jedným liekom. Tým liekom je láska k Bohu.

Chceme potešiť svet, ale ako môžeme svet potešiť, ak nie sme potešení svojimi vlastnými životmi? Je naprosto absurdné snažiť sa potešiť iných, ak nie sme potešení svojou vnútornou a vonkajšou existenciou. Boh nás obdaroval veľkými ústami a my sa snažíme s ich pomocou potešiť druhých, ale v našich srdciach je vyprahnutá púšť. Ak nemáme ašpiráciu, ako by sme mohli ponúknuť svetu mier, radosť a lásku? Ako by sme mohli ponúknuť čokoľvek božské, ak nekonáme to, čo hlásame? Duchovnosť nám ponúka schopnosť konať tak, ako hlásame. Ak nenasledujeme cestu duchovnosti, budeme len kázať a to bude hra len na jednu stranu. Naše kázanie prinesie plody len vtedy, keď podľa neho aj budeme konať.

Aby si pozdvihol pozemskú atmosféru,
začni odo dneška
so srdcom, ktoré dáva
a s životom, ktorá sa odovzdáva.