12. JÚL

Čo získavame z vnútorného života? Získavame jednoduchosť, úprimnosť, poctivosť, čistotu, pokoru a božskosť. Kto má všetky tieto božské vlastnosti, celkom určite bude mať život radosti, mieru, slobody a naplnenia. A kto tieto božské vlastnosti nemá, celkom určite bude mať život sĺz, nepokoja, spútania a sklamania.

Z vnútorného života získavame rastúce, plynúce a energizujúce vedomie, aby sme osvietili a zdokonalili svoje myšlienky a pocity a dosiahli svoje ciele. Môžeme sa tiež stať aktívnymi a užitočnými účastníkmi vo vesmírnej skúsenosti Boha. Žiť vnútorným životom znamená plne si uvedomovať Božiu existenciu. Plne si uvedomovať Božiu existenciu znamená nekonečným srdcom milovať dych ľudstva. Božská harmónia je vytvorená a môže byť vytvorená vo vnútornej a vonkajšej podstate človeka len vtedy, keď človek prijme vnútorný život ako zdroj neustálej inšpirácie k vedeniu, utváraniu a formovaniu vonkajšieho života.

Bojisko života
bude plné mieru,
keď zvuk mysle
ustúpi tichu srdca.