19. JÚL

Ak je zámerom tvojej mysle premena tvojho života, potom bude tvojím svetový domov mieru.

Podľa niektorých ľudí je ľudský život len krutým, bezvýznamným a beznádejným slovom zloženým z piatich písmen: práca. Dovolím si povedať, že sa mýlia. Oni radi pracujú. To, čo nenávidia, je pocit námahy, bremeno námahy. Práca a služba sa k sebe dokonale hodia. Napokon, komu to preukazujeme službu? Bohu. Vskutku, Božím vyvoleným dieťaťom a jediným Božím obľúbencom je ten, kto pracuje, aby potešil Boha. A tým, že teší Boha, uvedomuje si a napĺňa sám seba. Vtedy povie svetu, že ľudský život je božsky významným slovom zloženým zo šiestich písmen: radosť.

Pre neašpirujúceho človeka
je práca trestom,
práca je mukami.
Pre ašpirujúceho človeka
je práca požehnaním,
práca je radosťou.