18. JÚL

Pracuj dušeplne. Hľa, nebudeš schopný nájsť žiadny rozdiel medzi Nebesami a Zemou.

Duchovný človek našiel svoju prácu. Jeho prácou je nesebecká služba. Jeho prácou je zasvätená činnosť. Naozaj, nemá potrebu žiadneho iného požehnania. Jeho činnosť je božským prijatím pozemskej existencie. A pre tento účel potrebuje dokonalé telo, silnú myseľ, dušeplné srdce a nanajvýš inšpirovaný život vnútornej vnímavosti a vonkajšej schopnosti. Činnosť je vstupom na bojisko života. Činnosť je prekonaním nevýslovného utrpenia a nespočetných obmedzení života. Činnosť je premenením pohlcujúcich nedokonalostí života na žiariacu dokonalosť. Činnosť je niečím nekonečne hlbším a vyšším ako púhe prežitie telesnej existencie. Činnosť je najvyšším tajomstvom, ktoré nám umožňuje vstúpiť do Večného Života.

Neexistuje také niečo
ako bezvýznamná práca.
Preto musíme všetko vykonávať
s lásku svojho srdca
a úctou svojho života.