29. JÚL

Neexistuje nič krajšie v človeku ako úprimnosť jeho srdca.

Úprimnosť je možné si rozvinúť. Je ju možné rozvinúť ako sval. Sú ľudia, ktorí sú prirodzene úprimní a iní, ktorí sú prirodzene neúprimní. Tí, ktorí sú úprimní od narodenia, sú požehnaní. Ale tí, ktorí sú neúprimní, nemusia a nesmú preklínať samých seba. Dokážu byť úprimní, ak chcú. V okamžiku, keď skutočne chcú byť úprimní, im Boh zo Svojho nekonečného Súcitu pomôže. Pomôže im so Svojou najhlbšou Radosťou, Pýchou a Záujmom.

Keď som stelesnenou úprimnosťou,
snažím sa ochrániť svoj život od samého seba.
Keď som stelesnenou neúprimnosťou,
pyšne sa odvažujem zachrániť
celý svet.