28. JÚL

Ak vieš, ako božsky milovať samého seba, budeš schopný ochrániť sám seba pred tým, aby si bol nebožsky milovaný inými.

Každý jednotlivec dokáže milovať sám seba preto, lebo ja priamom kanálom Božského. Boh chce vyjadriť Samého Seba v každom jednotlivcovi jedinečným spôsobom. Keď sa vedome a plne zjednotíme s Bohom, nielen Ho naplníme, ale takisto naplníme samých seba. Keď vravím, že skutočne a pravdivo milujem seba samého, pretože milujem Pravdu, znamená to, že vedome cítim, že táto Pravda neustále dýcha vo mne, so mnou a pre mňa.

Nepodceňuj volanie svojej ašpirácie.
To je práca, ktorú túžia urobiť iní.
Miluj sám seba božskejšie.
Toto je práca, ktorú len ty sám dokážeš
a musíš urobiť.