8. JÚL

Minulé porážky, minulé bolesti a minulé pokorenia sa nikdy nedokážu vyrovnať blaženostiam koruny tvojho súčasného víťazstva.

Nesmieme dovoliť svojej minulosti, aby týrala a ničila mier nášho srdca. Naše súčasné dobré a božské skutky poľahky dokážu pôsobiť proti našim zlým a nebožským skutkom minulosti. Ak má hriech moc nás rozplakať, meditácia má nepochybne moc dať nám radosť a obdarovať nás božskou múdrosťou.

V okamžiku, keď sa obrátil chrbtom ku svojej minulosti, zlatý úsvit tichej krásy zajtrajška ho pozval, aby si zajazdil v koči transcendentálneho Boha Slnka.