9. JÚL

Vrchovatú úrodu mieru som zožal v deň, keď som si uvedomil, že ani veľký hlad Zeme ani dobrá hostina Nebies netúžia po mojej dychtivej prítomnosti.

Mier k nám prichádza a my ho strácame, pretože máme pocit, že nie sme zodpovední za ľudstvo alebo že nie sme časťou a súčasťou ľudstva. Mali by sme cítiť, že Boh a ľudstvo sú ako veľký strom. Boh je stromom a konáre sú Jeho prejavením. My sme konármi a okrem nás existuje veľa iných konárov. Všetky tieto konáre sú časťami stromu a sú navzájom a so stromom zjednotené. Ak dokážeme cítiť, že máme taký istý vzťah k Bohu a k ľudstvu, ako má konár ku svojím susedným konárom a k celému stromu, určite získame trvalý mier.

Existujú dva lieky,
ktoré ti môžu dať mier mysle:
„Som všetkým“
a
„Tento svet mi nepatrí.“
Použi jeden z nich.