1. JÚL

Tvoje milujúce srdce je tvojím nevyčerpateľným bohatstvom v tvojom vnútornom svete.

Duchovný hľadajúci používa svoje srdce a dušu na to, aby videl svet vo vnútri a svet navonok. Nepoužíva svoje vonkajšie oči. Mnohokrát už poznal, že pohľad jeho vonkajších očí je obmedzený, pretože tento pohľad je riadený subtílnym alebo nevedomým pôsobením temnej a neosvietenej mysle. Pre vonkajšie oči je jednoducho nemožné stotožniť sa s podstatou krásy. Ale ak používame srdce, okamžite sa staneme časťou a súčasťou základu a podstaty toho, čo vidíme.

Neašpirujúca myseľ si myslí,
že meditácia je stratou času.
Ašpirujúce srdce cíti a vie,
že meditácia je
tajným a posvätným rozkvitaním
do Nebies stúpajúceho života človeka.