10. JÚL

Charakter je práve to, čo vnútorne sme a navonok konáme.

Keď sa musíš brániť alebo ochrániť, snaž sa použiť vyššiu zbraň. Ak ľudia niečo povedia a ty im to oplatíš na rovnakej úrovni, nikdy to neskončí. Ale rovnako tak, ak jednoducho prehltneš svoj hnev, budú to zneužívať proti tebe. Ale keď v tebe uvidia a pocítia nesmierny mier, uvidia v tebe niečo, čo nemôže byť nikdy porazené. Uvidia v tebe zmenu a táto zmena ich nielen udiví, ale tiež zastraší a vyľaká. Pocítia, že ich zbrane sú zbytočné.

Ak je tvoja ašpirácia opravdivá,
potom ťa ochráni
v každom okamžiku
pred sťažnosťami sveta.